Toshiba laptop tastatura

Laptop Toshiba C660D poseduje tastaturu  u punoj veličini sa numeričkom tastaturom od 10 cifara. Taster Enter se prostire u dva reda. Tastatura na Toshiba C660D laptopu je lokalizovana za naše tržište latiničnim pismom dakle poseduje oznake za slova "š", "đ", "č" , "ć" , "ž".
Laptop tastatura na Toshiba Notebook C660D poseduje specijalni taster Fn koji zajedno (u kombinaciji) sa funkcijskim tasterima (F1-F9) formira tastere prečica "Soft keys".
Kombinacije tastera su sledeće:

Fn+ESC Mute (uključuje ili isključuje se zvuk)
Fn+F1 Lock  (zaključavanje)
Fn+F2 Power Plan (Plan štednje energije)
Fn+F3 Sleep (Uspavanost)
Fn+F4 Hibernate (mirovanje)
Fn+F5 Output (Izlaz)
Fn+F6 Brightness Down (Smanjenje osvetljenosti)
Fn+F7 Brightness Up (Povećanje osvetljenosti)
Fn+F8 Wireless (Bežična mreža)
Fn+F9 Touch Pad (Dodirna pločica  - omogućavanje ili onemogućavanje)

Toshiba C660D-10L tastatura
Napomena:
Za problem koji se može javiti sa prečicom za Fn+F8  odnosno Wireless (Bežična mreža) pogledati stranu Toshiba Laptop Tips - Fn+F8 problem