Toshiba garancija

  • Standardna garancija koju Toshiba nudi na srpskom tržištu za notebook računare (Satellite serija) je 2  godine. Moguće je ovu dvogodišnju produžiti garanciju za Toshiba laptop računare produžiti za još dve godine  (do 4 godine ukupno).

  • Registrovanje Toshiba proizvoda:
          http://www.toshiba.rs/innovation/jsp/vpoWarrantyRegHome.do?service=BL&LNG=32

  • Produženje međunarodne garancije:
          http://www.toshiba.rs/services/warranty-extension/

  • Toshiba No Matter What Guarantee - Garancije bez obzira na sve:
          http://www.toshiba.rs/services/no-matter-what/
  • Ovlašćeni Toshiba laptop servisi su:  

          Kim-Tec d.o.o.
          Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, Beograd, 11000
          www.toshibaserbia.com
          servis@kimtec.rs
          tel:  0800 26 26 26 (Toshiba Support Centre (9h-16h))
          tel: 011 2070 668
          fax: 011 2070 689

          System One d.o.o.
          Dobrovoljacka 10 Zemun, Beograd, 11080
          www.s1.rs
          toshibaservice@s1see.com
          support.srb@s1see.com 
          tel: 011 313 10 10
          fax: 011 261 99 94


  • Centar za tehničku podršku
          SUPPORT PORTAL


  • Kako pronaći serijski broj?
              Serijski brojevi i brojevi modela odštampani su na nalepnici na dnu Toshiba proizvoda: