Toshiba Laptop Tips  • Fn+F8 problem

Da bi računar ispravno funkcionisao svi drajveri moraju da budu instalirani. Obavezna je instalacija dakle i Value Added Package i Flash Cards Support Utility. Instalacija se može i automazovati pokretanjem Toshibinog programa tsi4win7.exe a link ka programu se može pronaći na strani Laptop download